Villkor & Hantering av personuppgifter


Villkor för att använda Magnet Rides-appen

Genom att använda appen förstår och godkänner du följande:

1. Magnet Rides är en plattform i form av en app som ska koppla samman förare och passagerare för att i appen ska kunna träffa bindande avtal om att skjutsa en passagerare med eventuellt sällskap, för att täcka en del av dina bilkostnader, eller få skjuts av en förare mot avtalad kostnad.

2. Avtal ska enligt lag hållas, så och avtalen som träffas i appen i och med att en passagerare accepterar en förares erbjudande.

3. Angiven upphämtningstid ska respekteras av både förare och passagerare. Båda ska vara på plats i tid. Om något oförutsett händer ska du ringa eller SMSa din motpart. En viss kort försening ska i normalfallet kunna tolereras, men rapporterade upprepade eller allvarliga förseningar kan leda till avstängning från appen.

4. Föraren ska ange det eller de sätt passageraren kan betala på. Passageraren ska före eller under skjutsen betala föraren den accepterade summan på angivet sätt.

5. Föraren ska hålla sitt fordon hyfsat rent så att det inte påverkar passageraren negativt. Föraren ska hjälpa passageraren om så behövs.

6. Passageraren och dennes eventuella sällskap ska inte smutsa ner fordonet eller på annat på annat sätt inverka negativt under färden. Passageraren ska följa förarens regler om det är rimligt sett till lagar och sunt förnuft.

7. Både passagerare och förare ska vara trevliga och respektfulla mot varandra. Ett leende och ett trevligt hej ska båda bjuda på. Passageraren ansvarar för sitt eventuella sällskap. Om någon gör fel ska du vara tolerant och på ett trevligt sätt förklara vad du är missnöjd med för att denne ska kunna rätta till det som blev fel.

8. Allvarligare överträdelser, brott och oacceptabelt beteende kan du rapportera till klagomal@magnetrides.com. Vi utreder då klagomålet och vid konstaterade allvarliga händelser stänger vi av användaren. Vid mindre allvarliga händelser kan vi ge en varning. Eftersom en genererad kod sparas även efter 6 timmar från det att skjutsen avtalats. Parat med uppgifter som mejlas dig vid avtalets ingående kan vi bekräfta om skjutsen ägt rum vid en viss tid. Detta skapar en säker skjuts för både förare och passagerare.

9. Appen är huvudsakligen till för privatförare. Du ansvarar själv för att följa lagar och regler, samt redovisa och betala eventuella skatter som skjutsarna kan medföra. Vi sparar ingen information om skjutsarna längre än 6 timmar från det att skjutsen avtalats. Därmed kan vi inte bistå varken dig som förare eller Skatteverket att bedöma lagars tillämplighet i ditt fall. Vi kan inte heller sammanställa eller underlätta för någon beräkning för eventuella skatter.

10. Vi tar inget ansvar för något negativt som händer dig eller andra som använder appen eller påverkas negativt av det som händer dig eller ditt medföljande sällskap, eller din motpart i avtalet om skjuts, varken direkt eller indirekt. Var trevlig och följ ovanstående villkor så kommer alla få uppleva en bra skjuts.

Hantering av personuppgifter

Magnet Rides AB tar datasäkerhet och personlig integritet på stort allvar.

Ändamål med behandlingen

Den information vi lagrar används för att driva Magnet Rides ABs app för att underlätta skjutsar med privatförare och anknuten verksamhet, samt informera om denna verksamhet.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter vi behandlar är:

- Namn

- Adress

- E-postadress

- Telefonnummer

- Information om de skjutsar du ger eller får i 6 timmar, därefter bara en genererad kod och tidpunkt för skjutsavtalet som är ägnade att kunna bekräfta de skjutsuppgifter som mejlas både förare och passagerare.

Vi kan också samla in olika uppgifter och statistik för att kunna förbättra vår verksamhet och användandet för våra kunder, men dessa kommer inte kunna härledas till dig som person.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till utomstående, utom då det krävs genom myndighetsbeslut med lagkrav.

Rättslig grund för att behandla dina personuppgifter

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke, som du ger i och med att du skickar in dina uppgifter till oss. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Att göra det påverkar inte lagligheten i databehandlingen innan samtycket drogs tillbaka.

Hur länge sparas uppgifterna?

Dina personuppgifter som du skickar in sparas endast så länge de behövs för din användning av skjutsappen och informera dig om verksamhet knuten till appen. Dina personuppgifter sparas tills du ber att få dem raderade.

Du kan själv be oss att ta bort dina uppgifter från vårt register genom att kontakta oss på: info@magnetrides.com

Vem hanterar uppgifterna?

Uppgifterna hanteras av ett fåtal personer på Magnet Rides AB eller något enstaka pålitligt anlitat företag.

Personuppgifter kan också hanteras av de leverantörer som tillhandahåller våra it-system.

Personuppgiftsansvarig

Det är Magnet Rides AB som är personuppgiftsansvarig. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om vilka uppgifter vi har om dig, för att begära att de rättas eller att vi ska begränsa behandlingen. Du har också rätt att göra invändningar eller begära att dina uppgifter raderas. Kontakta oss på: info@magnetrides.com

Om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.