MAGNET RIDES - EN HELT NY TJÄNST!

Magnet Rides


Magnet Rides ska vara en enkel snabb app för att passagerare snabbt, enkelt och billigt ska kunna åka från A till B. Idén har också fötts ur ett aktivt engagemang för att rädda oss från en 6e massutrotning på Jorden. Gör vi inte nåt drastiskt nu kommer mänskligheten troligtvis vara utdöd om 100 år. Appen är en lösning av tusen som behövs i den aldrig tidigare skådade omställning vi måste göra för att rädda planeten. Mängder av nya politiska beslut och lagar behöver fattas. Ett exempel är Taxitrafiklagen som ska skydda en bransch som numera inte längre finns i många kommuner. Trots att lagen ställer krav på de förare som har ett näringssyfte så är tolkningarna av lagen av myndigheter och domstolar än mer restriktiv till förares nackdel. Under hotet att anklagas för "svarttaxiverksamhet" har ingen vågat underlätta för privatbilister att skjutsa passagerare och ta betalt för de faktiska kostnaderna. Förrän nu!


Se del 1 av romcomen om Måns:

Det första avsnittet av romcomserien Ta Maggan. Här möter vi Måns som får en överraskning när han åker med Magnet Rides-appen.


Magnet Rides har utvecklats för att bli riktigt stort. Vi tror att vi kommer bli större än Uber, för det finns inga begränsningar mer än internets räckvidd. Vi kontrakterar inga förare och är inte begränsade till vissa större städer. Endast passagerare betalar en låg månadskostnad på 29:- kr för att använda appen. Du skickar du en förfrågan, precis som du söker en bil i Ubers app eller en taxiapp. Finns det en förare inloggad som kan köra dig så skickar de ett erbjudande som du har 2 minuter på dig att acceptera. Därmed har vi underlättat för er att träffa ett avtal. Som passagerare väntar du in föraren och betalar denne direkt på avtalat sätt. Så länge du som förare inte har syftet att tjäna pengar, att köra för ditt levebröd, är vår bedömning att du kan göra det lagligt, särskilt om det är din hobby. Men myndigheterna kan vara av en annan åsikt. Det är förarens ansvar att om nödvändigt redovisa sina inkomster, vilket skulle kunna vara enligt reglerna för hobby. Men Magnet Rides kan inte hjälpa vare sig dig eller Skatteverket med underlag för att redovisa moms eller andra skatter. Alla uppgifter om skjutsarna raderas efter 6 timmar. Vi bedömer att det inte är nåt fel att hjälpa andra genom att ge dem skjuts om betalningen går till att täcka en del av dina kostnader för bilen.


På både Google Play och App Store

Magnet Rides-appen släpps i Sverige med alla funktioner under hösten!

 

Google Play

App Store